THỐNG KÊ VẬT LIỆU ÁP DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH

PHẦN 1: XÂY DỰNG CƠ BẢN

Cọc bê tông

Dàn giáo Copha

Coppha phủ phim

Đổ bê tông tươi mác chỉ định theo thiết kế

Gạch đỏ đặc A1

Gạch đỏ đặc A1

Thép Hòa Phát

Thép Hòa Phát

Xi măng Bỉm Sơn hoặc Hoàng Thạch

Đá 1×2

Cát xây trát

Cát vàng sỏi

PHẦN 2: VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

Gạch ốp lát

Keo ốp gạch

Vì kèo khung nhôm

Mái ngói Fuji

Sika chống thấm

Kim thu sét điện tử

Sơn Dulux

Sàn gỗ Malaysia

Cửa nhôm Xingfa Quảng Đông

Thiết bị vệ sinh Toto

Xem đã lưu