fbpx
[flexslider items=”[{"title":"","image":{"attachment_id":"92021","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-1.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92022","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-2.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92023","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-3.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92024","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-4.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92025","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-5.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92026","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011206-6.jpg"}}]” _array_keys=”{"items":"items"}” _made_with_builder=”true”][/flexslider]

1. THÔNG TIN KHU ĐẤT

Chủ đầu tư: (Anh) Cường

Địa điểm xây dựng: Yên Sở, Hà Nội

Loại hình: Nhà lô phố, nhà ống

Kích thước đất mặt tiền: 5m đến 6.5m

Kích thước đất: 6.5×27 (m)

Kích thước công trình: 6.5×20.5 (m)

Số tầng: 3.0

Phong cách thiết kế: Hiện đại Mái bằng

[order_popup product=”92020″ code=”NP32-011206″]⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu[/order_popup]

PHỐI CẢNH VÀ CHI TIẾT KIẾN TRÚC

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

– H O M E  V I E T  D E S I G N –

Một sản phẩm được hoàn thiện bởi Kiến trúc & Nội thất Home Việt

Xem đã lưu