fbpx

QUYỀN TÁC GIẢ

&

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SAU KHI BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ CHO KHÁCH HÀNG

Ngoài việc hỗ trợ khách hàng 24/7 trong quá trình xây dựng, để giải trình những vướng mắc về bản thiết kế. KTS. TRẦN SƠN cùng Trợ lý giám sát còn về trực tiếp Công trình các giai đoạn.

01
Phần sắt móng
02
Phần sắt sàn
03
Phần sắt mái

GIẢI THÍCH CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP

NHỮNG VƯỚNG MẮC CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI, TRƯỜNG HỢP PHỨC TẠP SẼ GẶP TRỰC TIẾP ĐỂ GIẢI TRÌNH

Xem đã lưu