fbpx

MỘT CÔNG TRÌNH GỒM CÁC PHẦN

1. BÁO GIÁ PHẦN THÔ + SÂN VƯỜN

+ Xây khung

 

2. HOÀN THIỆN PHẦN THÔ

+ Xây khung

+ Điện nước hoàn thiện

3. ĐỒ GỖ NỘI THẤT

+ Xây khung

+ Điện nước hoàn thiện

4. HOÀN THIỆN PHẦN NỘI THẤT

+ Xây khung

+ Điện nước hoàn thiện

XÂY DỰNG CƠ BẢN PHẦN THÔ

1. GÓI 1 – ĐẦY ĐỦ

+ Xây khung

+ Điện nước hoàn thiện

+ Thông tin thành viên trong gia đình bao gồm (Tuổi và giới tính, vị trí thứ tự trong gia đình)

1. GÓI 2 – TRUNG BÌNH

+ Xây khung

+ Điện nước hoàn thiện

Xem đã lưu